SCOPE-tutkimuksen tulokset julkistettiin

Suuri Scope- tutkimus, jossa 4937 keskimäärin 76-vuotiasta lievää RR-tautia sairastavaa hoidettiin candesartanilla tai muulla 15 maassa, on nyt tulosten osalta alustavasti julkaistu Prahassa 27.6.02. Suuri yllätys oli se, että vertailuryhmää olikin hoidettu varsin aktiivisesti, jolloin vain 16 % sai lumelääkettä tässä ryhmässä. Näin kokeesta muodostuikin käytänössä kahden aktiivisesti hoidetun ryhmän vertailu, jossa RR-laskun ero oli ryhmien välillä pieni (3,2/1,6 mmHg).

Kardiovaskuularisten päätetapahtumien välille syntynyt 11 % riskin pienentymä kandesartaanin hyväksi ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Eifataaalit aivohalvaukset kyllä vähenivät 28 % (p=0.04) ja uudet diabetekset 20 % (0.08).

Hoito oli hyvin siedettyä eikä muistin heikentymisessä ollut eroja ryhmien välillä.

Hypertonian ja muistin välisien yhteyksien tutkimus on osoittautunut vaikeaksi.