Gerontologinen epidemiologia-kurssi

Gerontologinen epidemiologia - Jatko- ja täydennyskoulutus Turussa 29.-30.10.2002 (12 tuntia), Paikka: Turun yliopisto, Sanitas-talon luentosali (3. krs) Lemminkäisenkatu 1, Turku.

Ilmoittautumiset 25.10.2002 mennessä osastosihteeri Ritva Kultalahdelle, E-mail: ritva.kultalahti@utu.fi, p 02-3338410.

Tiedustelut: Maarit Piirtola, E-mail: maarit.piirtola@utu.fi, p. 02-3338429