Lisää geriatrian teemanumeroita

Näinä viikkoina geriatrian teemanumeroitta ilmestyy maailmanlaajuisesti yhteensä 97 lääketieteellisessä lehdessä. Referoitavaa siis riittäisi. Artikkelien tiedot löytyvät keskitetysti JAMAn (Journal of the American Medical Association) kotisivulta www.ama-assn.org/JAMA.

Itse JAMA-lehden lokakuun 22/29 numerossa on asiaa ja tutkimuksia geriatriasta ja gerontologiasta laidasta laitaan: telomeereista (kts. muualla gernet-sivuilla) ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa lisätä elinikää; haju-ja makuaistin muutoksista ikääntyessä; dementian etenemisen hidastamisesta Gingko biloba- uutteella (kontrolloidun tutkimuksen mukaan hyötyä); toimintaterapian mahdollisuuksista (on hyötyä) ja toisaalta vanhainkotien erityisten Alzheimer-yksiköiden merkityksestä (ei hyötyä?) sekä pneumokokkirokotuksen kustannus-vaikuttavuus analyysi (taloudellisestikin kannattavaa). Lehdessä on myös amerikkalainen konsensuslausuma Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden diagnoosista ja hoidosta. Näissä on viime vuosina paljon edistytty, mutta paljon riittää vielä tutkittavaa.

JAMAn pääkirjoitus tarkastelee geriatrisen tutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta optimistisesti: "Living longer, aging better"

JAMA, lokakuu 22/29. 1997