Verenpaineesta ja muistista vielä

Uutisessa 28.6.02 kerrottiin SCOPE-tutkimuksesta, jossa mm. vertailtiin kandesartaani-verenpainelääkkeen ja lumeen vaikutuksia kognitiiviseen heikentymiseen. Euroopan kardiologikongressissa Berliinissä kerrottiin tutkimuksesta lisätietoja. Verrattaessa niitä, joiden MMSE-pisteet lähtövaiheessa olivat 24-28, kandesartaaniryhmässä MMSE-pisteet eivät muuttuneet seuranta-aikana, kun lumetta saaneilla tässä tapahtui merkitsevä lasku. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ollut etukäteen suunniteltu.

Euroopan kardiologiyhdistyksen kongressi, Berliini 31.8-4.9.02