Statiinihoito on turvallista

Yhdysvaltain terveysinstituutin ja sydänjärjestöjen raati on arvioinut kolesterolia alentavaa statiinihoitoa ja toteaa hoidon erittäin turvalliseksi suurimmalla osalla potilaista, mukaan lukien iäkkäät. Lihassivuvaikutukset ovat merkittävin mahdollinen sivuvaikutus, mutta sekin on harvinainen. Lihassivuvaikutusten riski on suurentunut henkilöillä, joilla jo muutenkin on lisääntynyt riski. Näitä ovat mm. monisairaat, hauraat etenkin yli 80-vuotiaat, useita lääkkeitä saavat, runsas alkoholinkäyttö ja leikkauspotilaat. Statiinihoidolle ei ole sellaisenaan estettä näilläkään potilailla, mutta mahdollisten lihasoireiden ilmaantumista on tarkkailtava.

Harvinaisia sivuvaikutuksia suurempi ongelma statiinihoidossa on se, etteivät niitä edelleenkään saa kaikki potilaat, jotka niistä hyötyisivät.

Pasternak ym. Circulation 2002;106:1024-28 http://www.circulationaha.org