Oireisen eturauhassyövän hoito - leikkaus vai seuranta

Kiista eturauhassyövän parhaasta hoidosta on jatkunut. Pohjoismaisessa tutkimuksessa seurattiin noin 6 vuoden ajan eturauhassyöpäpotilaita, jotka oli satunnaistettu kirurgisen hoidon ryhmään ja seurantaryhmään. Kokonaiskuolleisuus ei seuranta-aikana tilastollisesti eronnut ryhmien välillä. Kirurgisesti hoidetuilla oli kuitenkin vähemmän eturauhassyövästä johtuvia kuolemia ja vähemmän syövän leviämistä. Kun toisessa samassa lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ei todettu eroja elämänlaadussa hoitoryhmien välillä, saattavat tulokset painaa vaakaa kirurgisen hoidon suuntaan. Mutta kysymyksiä on vielä vastaamatta. Miten pitempi seuranta-aika olisi vaikuttanut tuloksiin? Mikä olisi tulos potilailla, joilla syöpä todetaan seulonnassa? Näitä tutkitaan edelleen, mutta tämäkin tutkimus auttaa taas eteenpäin potilaskohtaisessa päätöksenteossa.

N Engl J Med 2002, August 12, ss. 781-9 http://www.nejm.org