Milloin vanhuksen keuhkokuume on vaarallinen?

Keuhkokuume on vakava sairaus iäkkäillä ihmisillä. Minnesotassa tutkittiin mitkä seikat ennustavat kuolemanvaaraa iäkkäässä väestöotannassa, mukana oli siis sekä kotona että laitoksissa asuvia vanhuksia. Syöpä tai neurologinen sairaus perussairautena ennusti odotetusti kuolemanvaaraa. Muita kuolemanvaaraa ennakoivia tekijöitä olivat epätyypilliset oireet, kuten sekavuus tai ruokahaluttomuus, tai se että keuhkokuume ilmaantui antibioottikuurin jälkeen tai sen aikana (mikä kuvastanee hankalampaa aiheuttajabakteeria). Nämä tilanteet vaativat siis valppautta ja tehokasta hoitoa. Vaikean perussairauden päätepisteenä keuhkokuume taas on usein vapauttava tekijä.

Archives of Internal Medicine 1997; October 27, ss. 2190-2195