Toimintakyvyn heikkenemisen esto kotona asuvilla vanhuksilla

Tässä satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuuksia ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä haurailla kotona-asuvilla vanhuksilla. Toimenpiteisiin hoitoryhmässä kuuluivat fysikaalinen hoito, tasapainon ja lihasvoiman kuntouttaminen ja liikuntakyvyn kohentaminen. 6 kuukautta kestäneen hoitovaiheen tuloksia arvioitiin yhteen vuoteen asti.

Hoitoryhmässä toimintakyky heikkeni vähemmän kontrolleihin verrattuna niillä, joilla lähtövaiheessa oli kohtalaista toimintakyvyn heikentymistä. Hyötyä ei saatu niillä joilla ongelmat olivat vaikeita. Merkitsevää eroa ei ryhmien välillä todettu laitoshoitoon joutumisessa seuranta-aikana. Toimenpiteet katsottiin myös taloudellisesti kannattaviksi.

Gill ym. NEJM 2002, October 3, ss. 1068-74 http://www.nejm.org