Ubikinonia Parkinsonin tautiin?

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkokokeessa testattiin ubikinonin (koentsyymi Q10) hyötyä varhaisessa Parkinsonin taudissa 80 potilaalla 16 kuukauden ajan. Erityisesti suurin ubikinoniannos näytti hidastavan toimintakyvyn heikkenemistä lumeeseen verrattuna. Tulos on mielenkiintoinen, mutta vaatii vahvistusta.

(Shults ym. Arch Neurol 2002 Oct; 59(10):1541-50) (<strong></strong>)