Syö särkeä, kasvattaa järkeä?

Ranskalaisessa PAQUID-väestötutkimuksessa on selvitelty dementian taustatekijöitä. Yksi dementiaa ennustava tekijä on kalansyönti: dementiariski lisääntyi sitä mukaa mitä pienempi on kalaruuan kulutus.Mekanismeina voisi olla kalarasvojen hermosoluja suojaava vaikutus tai tulehdusreaktion rauhoittuminen. Yhteys tosin heikkeni, jos tutkittavien koulutustaso otettiin huomioon.

Barberger-Gateau ym. BMJ 2002, Oct 26, 932-3. http://www.bmj.com