Estrogeeni ja Alzheimerin tauti

Uusin amerikkalainen seurantatutkimus viittaa siihen, että estrogeenihoidolla sittenkin voi olla merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Näyttää kuitenkin siltä, että nimenomaan menopaussin vaiheilla aloitettu hoito auttaisi, ei välttämättä enää myöhemmin eikä siinä tapauksessa että taudin oireita on jo ilmennyt. Kyseessä ei ole satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus ja on mahdollista että tässäkin tulosta voivat selittää muut, estrogeenihoitoon liittyvät tekijät, kuten terveemmät elintavat. Tutkimuksessa oli kuitenkin pyritty hallitsemaan näitä virhelähteitä ilmeisen hyvin.

Huolimatta takaiskuista sepelvaltimotaudin ehkäisyssä, estrogeenihoidon lopulliset kokonaishyödyt lienevät vielä avoimet. Mielenkiintoista on myös, koskevatko mahdolliset hyödyt tältä osin myös estrogeenin tavoin vaikuttavia SERM-lääkkeitä (esim. raloksifeeni).

Zandi ym. JAMA. 2002, November 6, 288:2123-2129 http://www.ama-assn.org