Vaarallista turvallisuudentunnetta

Suojateiden pitäisi suojata jalakulkijoita. Näin ei valitettavasti ole Suomessa, eikä tutkimuksen mukaan USA:ssakaan. Tutkimuksessa selvitettiin onnettomuuksia, joissa auto oli törmännyt yli 65 vuotiaaseen jalankulkijaan.

Liikennevirtaan suhteutettu onnettomuusriski oli kaksinkertaistunut risteyksissä, joissa oli merkitty suojatie. Riskin lisääntyminen koski nimenomaan niitä risteyksiä, joissa suojatiehen ei liittynyt liikennevaloja.

Koepsell ym. JAMA. 2002 November 6;288:2136-2143 http://www.ama-assn.org