Beetasalpaaja ja astma

Beetasalpaajien käyttöä on saatettu arastella astmapotilailla, koska ne teoriassa saattavat lisätä keuhkoputkien supistumista.

Meta-analyysin mukaan sydänselektiivisten beetasalpaajien käyttö vaikuttaa kuitenkin turvalliselta lievää tai keskivaikeaa astmaa tai kroonista keuhkoahtaumatautia sairastavilla. Hoito ei näyttänyt merkittävästi huonontavan hengitystoimintaa. Havainto on tärkeä, koska beetasalpaajasta voi olla paljon hyötyä kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin tai rytmihäiriöiden hoidossa - myös astmapotilailla.

Shelley ym. Ann Intern Med 2002, November 5, ss. 715-725