Vanhenemisen teemanumero JAMAssa

Teemanumerossa on useita raportteja satunaistetuista tutkimuksista: kasvuhormonin vaikutus muuhun hormonihoitoon yhdistettynä, pakkoinkontinenssin lääkkeetön hoito, muistiin liittyvän harjoittelun vaikutus. Epidemiologiset tutkimukset käsittelevät heikentynyttä hajuaistia ikääntyneillä sekä liikunnan vaikutuksia lonkkamurtumariskiin naisilla. Numerossa on myös katsaus Uudessa Englannissa meneillään olevaan 100-vuotiaiden tutkimukseen. Lyhyesti käsitellään Alzheimer-rokotetutkimuksen nykytilaa.

JAMA, Theme Issue on Aging, November 13, 2002 http://www.ama-assn.org