Alkaako dementia jo keski-iässä?

Vaikka dementia onkin yleensä vanhojen sairaus, kognitiivisten (älyllisten) toimintojen heikentyminen voi alkaa jo keski-iässä. Hollantilaisessa tutkimuksessa tutkittiin n. 2000 keski-ikäistä joiden erilaisia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä oli mitattu 5 vuotta aiemmin.Tupakoijien kognitiivinen suorituskyky oli tupakoimattomia huonompi vastaten 4 vuotta vanhempaa ikää. Paitsi että tupakointi vanhentaa ihoa, näyttää se vanhentavan siis myös aivoja. Jonkin verran yllättäen kohtuulliseen alkoholin käyttöön liittyi parempi kognitiivinen funktio, etenkin naisilla. Kyse oli siis kohtuukäyttäjistä, runsas alkoholin käyttö kyllä tuhoaa aivojakin. On myös mahdollista, että alkoholinkäyttö heijasteli muita, kognition kannalta suotuisia ominaisuuksia.

Dementian ehkäisy lienee syytä aloittaa hyvissä ajoin.

Kalmijn ym. Am J Epidemiol 2002, November 15, s 936-44 http://www.aje.oupjournals.org