PROSPER-tutkimus - statiinihoito auttaa myös iäkkäitä

Kolesterolia pienentävä lääkehoito vähensi sepelvaltimotautiperäisiä kuolemia 70 -82 vuotiailla henkilöillä, joilla oli joko sepelvaltimotauti tai sen riskitekijöitä. Tämä kävi ilmi 3,5 vuotta kestäneessä PROSPER-tutkimuksessa, jossa vertailtiin pravastatiinia (40 mg/pv)ja lumelääkitystä n. 5800 henkilöllä. Erityisesti näyttivät hyötyvän ne, joiden HDL-kolesteroli oli lähtövaiheessa alentunut. Hoito oli hyvin siedettyä ja turvallista myös näillä iäkkäillä potilailla.

Tulos on samantyyppinen kuin aiemmissa statiinitutkimuksissa, mutta uutta oli se, että PROSPER tehtiin nimenomaan iäkkäillä potilailla. Tutkimuksessa seurattin myös kognitiivista funktiota MMSE-testillä, mutta ehtikö statiinihoito vaikuttaa myös tähän ei ole vielä raportoitu. Tulokset ilmestynevät lähiaikoina Lancet-lehdessä.

American Heart Association, Scientific Sessions 2002