Uunituoreita uutisia American Heart Associationin kongressista Floridassa 12.11.97 - Kolesterolin alentaminen kannattaa, myös vanhemmilla henkilöillä

AHAN tieteellisessa kongressissa (osallistujia 37 000!) Orlandossa Floridassa esiteltiin juuri tuloksia kahdsta suuresta kolesterolin alentamistutkimuksesta, AFCAPS ja LIPID-tutkimuksista. AFCAPSssa hoidettiin lovastatiinilla 5 vuotta terveita miehia ja naisia, joiden kolesteroli oli normaali tai vain jkv koholla. Lumeryhmaan verrattuna lovastatiinia saaneiden sydaninfarktiriski vaheni 36%. Tulokset olivat samanlaisia nuoremmilla ja vanhemmilla (vanhimmat 73 vuotiaita) henkiloilla, niin miehilla kuin naisillakin. Mitaan erityisia sivuvaikutuksia ei lovastatiinihoitoon liittynyt.

LIPID tutkimuksessa hoidettiin pravastatiinilla sepelvaltimotautia sairastavia potilaita. Pravastatiiniryhmassa infarktit ja mm. aivohalvaukset seka kokonaiskuolleisuus vaheni selvasti lumeryhmaan verrattuna.

Nama kaksi tutkimusta laajentavat statiinilaakkeilla jo aiemmin saatuja tuloksia (4S WOS ja CARE tutkimukset) ja osoittavat kolesterolin alentamisen selkeat hyodyt niin terveilla kuin sepelvaltimotautiin jo sairastuneilla potilailla. Tulokset myos tukevat ajatusta, etta myos vanhempien henkiloiden kolesterolia kannattaa tarvittaessa alentaa. Kongressissa kerrotiin myos alustavia tuloksia 4S tutkimuksen jossa kolesterolin alentamiseen kaytettiin simvastatiinia) jatkoseurannasta. Simvastatiinin kuolleisuutta vahentava teho on jatkunut tutkimuksen paattymisen jalkeenkin.

American Heart Associationin 70. kongressi Orlandossa, Floridassa 12.11.97