Kävelyhäiriöt ennustavat dementiaa

422 alunperin tervettä yli 75-vuotiasta seurattiin 6 vuoden ajan. Heistä 85 henkilöllä oli jonkinlaisia kävelyvaikeuksia lähtövaiheessa. Seuranta-aikana 125 henkilölle ilmaantui dementia, niistä 70 Alzheimerin tautia. Todettu kävelyvaikeus lisäsi merkitsevästi muun kuin Alzheimer-tyyppisen dementian riskiä.

Verghese ym. NEJM 2002, November 28, ss. 1761-8 http://www.nejm.org