Meta-analyysi kolinesteraasi-inhibiittorihoidosta

Kolinesteraasi-inhibiittorit ovat tämän hetken tärkein dementialääkeryhmä, joilla on vaikutusta sekä kognitioon että käytösoireisiin. Meta-analyysissa on käyty läpi 29 tutkimusta joissa on selvitetty näiden lääkkeiden vaikutuksia neuropsykiatrisiin oireisiin ja toimintahäiriöön lievää-keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla. Analyysin mukaan lääkkeillä on hyödyllistä vaikutusta dementiaoireisiin Alzheimerpotilailla. Jatkoselvitysten tärkeinä kohteina tutkijat pitävät sitä miten nämä hyödyt heijastuvat pitkällä tähtäimellä elämänlaatuun, laitoshoitotarpeeseen ja omaisten hoitotaakkaan.

Trinh ym. JAMA 2003; January 8, ss. 210-216 http://www.ama-assn.org