Diureetti hyvä verenpainelääke

Yli 30 000 verenpainepotilasta käsittäneessä amerikkalaisessa ALLHAT-tutkimuksessa vertailtiin eri verenpainelääkkeiden (diureetti, ACE-estäjä, kalsiumestäjä) vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin ja kuolleisuuteen. Mukana oli paljon myös yli 65-vuotiaita potilaita. Tavoitteena oli verenpaineen saaminen alle 140/90 mm Hg. Vanha ja halpa verenpainelääke diureetti (klortalidoni) osoittautui monessa suhteessa hyväksi ja eräiltä osin jopa paremmaksi kuin uudemmat lääkkeet. Näin erityisesti mustilla potilailla, joita oli kolmannes hoidetuista (tämä on syytä ottaa huomioon kun vertaillaan tuloksia suomalaisiin potilaisiin).

Vaikka osa eroista voikin selittyä tutkimusteknisillä syillä, tulokset tukevat ajatusta siitä, että pieniannosdiureetti on hyvä kohonneen verenpaineen "peruslääke". Toki useat potilaat tarvitsevat enemmän kuin yhden lääkkeen verenpaineen hallitsemiseksi.

JAMA 2002, December 18, ss. 2981-7 http://www.jama.com