Leikkausriskit

Kirurgin työvälineen unohtuminen potilaaseen on ikävä komplikaatio ja varmaa uutisainesta. Mutta mikä altistaa sille, että sidetaitos tai instrumentti kaikista varotoimenpiteistä huolimatta unohtuu leikkauksen päätyttyä.

Amerikkalaisen vakuutusyhtiöaineistoon perustuvan selvityksen mukaan riskiä lisäsivät päivystysleikkaus ja odottamaton muutos leikkauksen aikana. Nämä varsin odotettuja selityksiä. Mutta myös potilaan ylipaino lisäsi riskiä jonkin verran, johtuneeko tämä sitten näkyvyysongelmista vai siitä että leikkaukset saattavat ylipainoisilla olla hankalampia.

Gawande ym. NEJM 2003, January 16, http://www.nejm.org