Verenpaine ja Alzheimerin tauti

Ruotsalaisen seurantatutkimuksen mukaan mukaan sekä korkea systolinen paine että matala diastolinen paine ennustavat dementian kehittymisä. Riski lisääntyi kun systolinen paine oli yli 180 (verrattuna 140-179 paineeseen) tai kun diastolinen paine oli alle 65. Jos systolinen paine oli alle 140, dementiariski ei ollut suurentunut.

Tulokset sopivat siihen että korkea pulssipaine (systolinen miinus diastolinen) on haitallista ja todennäköisesti merkki valtimoiden kovettumisesta. Matala diastolinen paine voi myös haitata aivojen verenkiertoa. Kohonneen verenpaineen hoidossa on ensisijaista pyrkiä vaikuttamaan systoliseen paineeseen, muistaen kuitenkin iäkkän potilaan erityispiirteet.

Qiu ym. Arch Neurol. 2003;60:223-228