Kaatumisen ehkäisymahdollisuudet dementiapotilailla

Tähän kontrolloituun tutkimukseen satunnaistettiin vähintään kerran kaatuneita yli 65 vuotiaita, joiden kognitio oli heikentynyt. Hoitoryhmässä pyrittiin monitekijäisesti poistamaan ja hoitamaan kaatumisen riskitekijöitä. Vuoden seuranta-aikana uusia kaatumisia tapahtui kuitenkin yhtä paljon kummassakin ryhmässä. Näyttää siis siltä, että dementoituminen vähentää kaatumisen estomahdollisuuksia.Heillä pääpaino pitäisikin ehkä olla kaatumisen seurausten hoidossa (esim. lonkkahousut, osteoporoosin asianmukainen hoito).

Shaw FE ym. BMJ 2003;326:73 http://www.bmj.com