Liikunta ja aivot

Aivokudoksen määrä vähenee ikääntyessä - jo 30 ikävuodesta lähtien! Aivojen magneettikuvaukseen perustuva tutkimus viittaa siihen, että hyvä fyysinen kunto kuitenkin hidastaa tätä vähenemistä. Tulos antaa pohjaa ajatukselle, että liikunnalla voidaan auttaa paitsi sydäntä, myös aivoja, ja näin ehkäistä dementiaa?

(Colcombel ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 58:M176-M180 (2003)) (<strong></strong>)