DHEA ja lihakset

Dehydroepiandrosteronin (DHEA) käyttöä on tarjottu mahdollisuudeksi vastustaa ikääntymismuutoksia, mm. lihasten toiminnan hiipumista. Tässä kaksoissokkokokeessa verrattiin DHEA:ta ja lumelääkettä vuoden ajan 60-80-vuotiailla. Vastemuuttujina testattiin lihasten toimintaa ja lihasvoimaa, sekä DHEA:n veripitoisuuksia.

Vaikka DHEA-hoidolla saatiinkin korjattua DHEApitoisuuksia, mitään erityisiä eroja ei todettu lihasten toiminnassa lumehoitoon verrattuna.

DHEA:n asema nuoruudensäilyttäjänä on edelleen vahvistamatta.

Percheron ym. Arch Intern Med 2003 March 24, ss. 720-7 http://www.ama-assn.org