Vaikean Alzheimerin taudin lääkehoito

Käytössä olevien kolinesteraasi-inhibiittorien (Aricept, Exelon, Reminyl) lisäksi erityisesti vaikeamman Alzheimerin taudin hoidossa on näyttöä myös memantiinista, jonka vaikutus perustuu glutamiini-välittäjäaineen liiallisen vaikutuksen estoon. Lääkkeen tehoa lumeeseen verrattuna on vastikään testattu kohtalaisen-vaikean Alzheimerin hoidossa. Lääke vähensi taudin etenemistä 28 viikon aikana, joskin 28 % potilaista keskeytti hoidon. Merkittäviä haittavaikutuksia ei kuitenkaan todettu.

Reisberg ym. NEJM 2003, April 3, ss. 1333-1341 http://www.nejm.org