Kalaöljyt ja valtimoahtaumat

Nykykäsityksen mukaan valtimotukkeuman ja sitä seuraavan infarktin keskeinen syy on valtimoseinämässä olevan ahtaumapalkin repeäminen ja sen aiheuttama hyytymä. Repeytymisherkkyyttä lisää plakissa oleva tulehdus. Aiemmin on todettu kalaöljyissä esiintyvien n-3 (omega-3)-tyyppisten rasvahappojen käytön pienentävän erityisesti kuolemaan johtavan sydäninfarktin riskiä, mutta edullisen vaikutuksen syy on ollut epäselvä. Mekanismiksi on epäilty kalaöljyjen liittymistä solukalvoon ja näin vähentäen rytmihäiriöriskiä. Englantilaistutkimuksen tulokset tukevat ajatusta siitä, että edullisten vaikutusten taustalla on kalaöljyjen ahtaumaplakkien tulehdusta vähentävä vaikutus joka vähentää repeytymisherkkyyttä.

Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin kalaöljyn (kapseleina) vaikutuksia valtimonseinämän ahtaumaplakkeihin ja vertailtiin tuloksia kahteen muuntyyppiseen ravintoöljyyn. Koehenkilöinä oli kaulavaltimoahtauman leikkausta odottavat potilaat, jotka käyttivät jotakin kolmesta öljystä keskimäärin runsaan kuukauden ajan ennen leikkausta. Kalaöljyannokset olivat sellaisia jotka ovat toteutettavissa käytännön elämässä. Leikkauksessa poistetut valtimoplakit analysoitiin tarkasti. Todettiin, että kalaöljyn käytöllä oli sekä tulehdusta vähentävää että rakenteellisesti plakin repeytymisherkkyyttä vähentävää vaikutusta muihin öljyihin verrattuna.

Thies ym. Lancet 2003;361:477-85 http://www.lancet.com