Vanhatkin sopivat lääketieteellisiin tutkimuksin

Lääketiede ei kehity ilman ihmisillä tehtäviä tutkimuksia ja näihin tarvitaan vapaatehtoisia osallistujia. Vanhat potilaat on aiemmin usein suljettu tutkimuksista pois, yhtenä mahdollisuutena se, että vanhat on mielletty hankaliksi tutkimuspotilaiksi eivätkä he ehkä ymmärrä tutkimuksen tarkoitusta. Ainakin nämä pelot osoittautuivat vääriksi ranskalaisessa tutkimuksessa, jossa haastateltiin keuhkoveritulpan ehkäisytutkimukseen osallistuneita iäkkäitä potilaita (keskimäärin 74 vuotiaita) tutkimuksen jälkeen. Useimmat olivat sitä mieltä, että olivat saaneet selkeää tietoa tutkimuksesta ja muistivat tutkimuksen tarkoituksen. 91 % ei katunut osallistumistaan ja kaksi kolmesta olisi suositellut osallistumista myös läheiselleen.

Tardy ym. Age Ageing 2003;32:149-153