Amalgaamipaikat ja Alzheimerin tauti

Kanadalainen tutkimus ei viittaa siihen että amalgaamipaikoilla ja Alzheimerin taudilla olisi yhteyttä, päinvastoin hampaattomilla (amalgaamialtistus vähäisempi)esiintyi enemmän Alzheimerin tautia. Tulos tuskin tarkoittaa että amalgaami suojaisikaan Alzheimerilta, todennäköisesti hampaallisten ruokavalio on parempi, samoin sosiaalinen asema ja koulutustaso.

Väittely hampaiden amalgaamipaikoista riehui kuumana 80- ja 90-luvulla ja hammaspaikkojen elohopeaa epäiltiin kaikenlaisista haitoista. Väittely on syystäkin laantunut, mitään ihmeellisiä terveydellisiä riskejä amalgaamista ei liene luotettavasti osoitettu. Paikka-aine on vain vaihtunut kalliimpaan ja todennäköisesti huonommin kestävään.

Lund ym. Age Ageing 2003;32:228-9