Onko geriatria näyttöön perustuvaa?

Evidence based medicine (näyttöön perustuva lääketiede)- toimintatapa yleistyy kovaa vauhtia. Sen keskeinen idea on yhdistää paras tutkimustieto käytännön potilastyöhön ja kliiniseen kokemukseen. Toteutuuko tämä geriatriassa? Asiaa pohditaan Evidence-Based Medicine lehden pääkirjoituksessa.

Monista tutkituista hoidoista, jotka nuoremmilla potilailla ovat itsestään selviä saatetaan pidättyä vanhojen potilaiden kohdalla. Perustuuko tämä käytäntö näyttöön? Pääkirjoittaja ottaa esimerkiksi antikoagulanttihoidon eteisvärinäpotilailla: keski-ikäinen potilas saa tätä hoitoa - jonka on todettu ehkäisevän aivohalvauksia - kaksi kertaa todennäköisemmin kuin yli 75 vuotias. Yksi selitys pidättyvyyteen saattaa olla se, että vanhemmat potilaat ovat olleet aliedustettuja antikoagulanttihoitoa koskevissa tutkimuksissa. Ja kuitenkin valtaosa eteisvärinäpotilaista on nimenomaan iäkkäitä.

Yksi tehokas tapa lisätä näyttöön perustuvaa ajattelutapaa geriatriassa onkin se, että hoitotutkimuksia enenevästi kohdistetaan iäkkäisiin potilaisiin - ainakin silloin kun on kyse iäkkäiden sairauksista!

(Evidence-based medicine'n uusimpiin saavutuksiin geriatriassa voi tutustua ensi kesänä Eurooppalaisen geriatrikongressin yhteydessä - ja myöhemmin Gernet-sivulla)

Evidence-Based Medicine, Marras-joulukuu 1997, sivu 164