Ennakkotieto vanhustenhoidon laatusymposiumista 18-19.11.2003

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikkö, Societas Gerontologica Fennica ja Stakes järjestävät yhteistyössä kaksipäiväisen seminaarin vanhusten hoidon laadusta ja laadun hallinnasta. Vanhustenhoidon Laatusymposium, 18. –19.11.2003, Kuntatalo, Toinen linja 14, iso luentosali

Valtakunnallisessa symposiumissa paneudutaan muun muassa oikea-aikaisen, oikein kohdentuvan ja oikein toteutetun hoidon varmistamiseen, monialaisen osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen, kuntoutuksen tehtävään hoito- ja palveluketjuissa, toimintakyvyn säilymisen varmistamiseen sekä vanhusten hoidon laadunhallintaan.

Symposium on tarkoitettu vanhusten hoidosta ja palveluista vastaaville ja käytännön toteutusta johtaville ammattilaisille: lääkäreille, hoitohenkilökunnalle, kuntoutus- ja erityistyöntekijöille, sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Symposium on kohtauspaikka, jossa välittyy viimeistä tietoa, uusia näkökulmia sekä kokemuksia vanhusten hoidon ja hoidon laadun kehittämisestä sekä tulevaisuuden näköaloista.

Tarkempi ohjelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Ohjelma sekä ilmoittautumislomake löytyvät Kuntaliiton Internetsivuilta www.kuntaliitto.fi kohdasta tapahtumakalenteri.

http://www.kuntaliitto.fi