Dementialääke lykkää kuolemaa?

Takriini oli ensimmäinen (nyt jo Suomessa käytöstä jäänyt)ns. Alzheimerlääke (kolinesteraasi-inhibiittori). Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin takriinia käyttäneitä ja käyttämättömiä yli 7000 vanhainkotiasukkaan aineistossa. Tutkimus ei ollut satunnaistettu tutkimus, mutta sekoittavat tekijät pyrittiin minimoimaan. Takriinin käyttäjien kuolleisuus oli merkitsevästi pienempi. Tulos antaa aiheen mielenkiintoisille jatkotutkimuksille mm. elämänlaadun kannalta ottaen huomioon mm. sen että uudempien Alzheimerlääkkeiden sivuvaikutukset ovat merkittävästi vähäisemmät kuin takriinilla. Laitospotilailla kolinesteraasien käyttö on edelleenkin varsin vähäistä.

Ott ym. J Amer Geriatr Soc 2003;50:35-40