Alustava ohjelma: Gerontologian päivät 2004

V GERONTOLOGIAN PÄIVÄT 23.-24. 04. 2004

Lapin yliopiston päärakennus, Rovaniemi

ONNISTUNEESTI IKÄÄNTYVÄ YHTEISKUNTA

Teemoja tähän mennessä:

Ikääntyminen ja kuntoutus

Ikääntyneiden seksuaalisuus

Kasvatusgerontologia

Geroteknologia / Design for All

Ikääntyneiden asuinympäristö

Senioriasuminen

Ikääntyneiden tutkimusohjelma

Narratiivinen gerontologia

Growing Older (englantilaisten sessio)

Ikääntyminen ja matkailu

Gerontologinen hoitotyö ja sosiaalityö

Ikääntyneen lääkitys

Ikääntyneiden toimintakyky

Ikääntyneiden kotihoito

Ikääntyneiden omaishoito

Ikääntyminen ja vammaisuus

Etnisyys ja ikääntyminen

Ikääntyneiden psyykkiset ongelmat

Ikääntyminen ja sukupuoli

Vanhusten palvelut ja vanhuspolitiikka

Ikääntyneiden yliopisto

Kolmas ikä

Terminaalihoito

Vanhustyöntekijöiden koulutuskysymykset