Alzheimerin taudin käytösoireet

Käytösoireet määräävät usein sen miten dementiapotilaan hoito joudutaan järjestämään. Neljän käytösoireen (vaeltelu/rauhattomuus, aggressiivisuus, hallusinaatiot, harhaluulot) esiintymistä seurattiin viiden vuoden ajan todennäköistä Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Rauhattomuutta esiintyi noin puolella ja se lisääntyi kognitiivisen tilan huonontuessa. Myös aggressiivisuus lisääntyi ajan myötä, mutta oli harvinaisempaa (6-22 %:lla). Harhaluuloja esiintyi aluksi vajaalla puolella potilaista, mutta niiden esiintyminen väheni toisen vuoden jälkeen. eikä tämä muutos riippunut kognitiivisesta tasosta. Hallusinaatioita esiintyi seurannan aikana melko vakaasti 8-17 %:lla potilaista.

Holzer ym. J Amer Geriatr Soc 2003;51:953