Mikä ennustaa laitoshoitoa?

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin laitoshoitoon joutumista ennustavia tekijöitä yli 60-vuotiailla 13 vuoden seurannassa. Miehillä iän lisäksi riskiä ennustivat masennusoireet ja erityisesti virtsainkontinenssi (urge incontinence). Naisilla riskiä lisäsivät ikä ja yksinasuminen. Vanhojen miesten virtsaamisongelmiin ja niiden hoitoon on syytä kiinnittää huomiota tältäkin kannalta.

(Nuotio M, ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 58:M756-M762 (2003)) (<strong></strong>)