FinRAI-portaali on portti RAI-tietoon

Nykyaikainen vanhustenhuolto edellyttää systemaattista hoidon suunnittelua, laadun ja kustannusten seurantaa sekä johtamista. RAI = Resident Assessment Instrument on kansainvälinen, tähän tarkoitukseen kehitetty, asiakaspohjainen arviointi- ja seurantajärjestelmä.

Uusi FinRAI-portaali osoitteessa www.finrai.org yhdistää runsaan

RAI-perustiedon ja uutiset toimivaksi verkkokokonaisuudeksi. Oy Raisoft Ltd:n, Chydenius-Instituutin ja Stakesin yhteistyönä toteutettu portaali palvelee kaikkia RAI-järjestelmästä kiinnostuneita tahoja tarjoamalla laajapohjaista tietoa järjestelmän käyttöönotosta ja hyödyntämisestä Suomessa.

RAI-järjestelmää hyödynnetään jo 25 kunnassa: Espoo, Hanko, Helsinki,Hämeenlinna, Jämsä, Jämsänkoski, Kauhava, Kokkola, Korppoo, Kurikka,Laitila, Lapua, Lieto, Mustasaari, Nivala, Nokia, Oulu, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Vantaa, Västanfjärd ja Ylivieska.

Uudet vanhustenhuollon kunnille suunnatut laatusuositukset esiteltiin vuonna 2001 STM:n ja Kuntaliiton toimesta. Niissä edellytetään tarkempaa ja jatkuvaa seurantaa hoidon laadusta sekä raportointia kuntalaisille asioista, joita on tehty vanhustenhuollon kehittämiseksi. RAI-järjestelmän avulla vanhustenhuollon ammattilaiset voivat vastata haasteeseen. RAI on työväline systemaattiseen hoidon tarpeiden kartoittamiseen ja yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen.

Kuntien kiristyvä taloudellinen tilanne edellyttää myös entistä tehokkaampaa ikääntyneiden omatoimisuuden säilyttämistä ja oikeudenmukaisempaa asiakasvalintaa vanhuspalveluihin. Myös tähän voidaan vaikuttaa käyttämällä RAI-järjestelmää, sillä se soveltuu laadun ja kustannusten seurantaan niin yksilö- kuin kuntatasolla.

Lisätietoja:

Tietojohtaja Johan Boholm, 040 592 5560, johan.boholm@raisoft.com

http://www.finrai.org