Statiinia sydämen vajaatoimintaan

Japanilaisessa tutkimuksessa pienillä statiiniannoksilla (5 - 10 mg simvastatiinia verrattuna lumelääkkeeseen) oli jo 14 viikon jälkeen edullinen vaikutus dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla. Useat sydämen vajaatoimintaa mittaavat muuttujat (ejektiofraktio, BNP) kohenivat statiinia saaneilla, kolesteroliin näillä annoksilla oli vain vähäinen vaikutus. Sydänmuutokset saattavat välittyä statiinien anti-inflammatoristen vaikutusten kautta.

Node ym. Circulation 2003 August 19, ss. 839-43 www.circulationaha.org