Homokysteiini ja kognitio

Suuri veren homokysteiinipitoisuus on yhteydessä valtimoahtauman riskiin ja yhteyksiä myös aivojen toimintaan ja dementiariskiin on kuvattu.

Homokysteiinipitoisuuden ja kognitiivisen toiminnan yhteyksiä selvitettiin yli 60-vuotiailla Kaliforniassa. Vaatimaton, joskin tilastolisesti merkitsevä käänteinen yhteys todettiin homokysteiinipitoisuuden ja kognition (mitattuna mm. MMSE-testillä) välillä. Tämänkin tuloksen jälkeen homokysteiinipitoisuutta lisäävän hoidon merkitys jää epävarmaksi.

Miller ym, Am J Clin Nutr Vol. 78, No. 3, 441-447, September 2003