Antibioottihoito ja sydäninfarktin esto

Näyttää siltä, ettei antibioottihoidosta sittenkään ole sydäninfarktin estäjäksi. WIZARD-tutkimuksessa hoidettiin yli 7000:a sepelvaltimotautipotilasta - joilla oli kohonneet klamydiavasta-aineet - 3 kuukauden ajan antibiootilla tai lumelääkkeellä. 14 kuukauden seurannan aikana uusissa sydäntapahtumissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

O'Connor ym. JAMA. September 17, 2003;290:1459-1466. http://www.jama.com