Onnistunut vanheneminen (successful aging)

Onnistunut vanheneminen on tavoiteltava asia, käsitteen määrittelystä käydään kuitenkin väittelyä. Aihe oli amerikkalaisen Regenstrief-instituutin monitieteisenä symposiumaiheena, ja siellä esitettyjä puheenvuoroja on julkaistu Annals of Internal Medicine-lehden teemanumerossa (Ann Intern Med 2003, September 2, supplement). Aiheet liikkuvat aina geenitasolta pitkäikäisyyden mekanismeihin, sosiaaliseen pääomaan ja psykososiaalisiin hoitokokeiluihin. Myös onnistuneen vanhenemisen mittausongelmia käsitellään. Teemanumerosta saa tästä tärkeästä aiheesta hyvän yleiskäsityksen.

Ann Intern Med 2003, September 2, Supplement http://www.annals.org