Tutkimusetiikka gerontologiassa -seminaari 13.-14.10.2003

Tutkimusetiikka gerontologiassa -seminaari - Research Ethics in Gerontology Workshop. Aika/Date:13.-14.10.2003.Paikka/Place: Tieteiden talo/House of the Learned Societies, Kirkkokatu 6, Helsinki. Järjestäjät/Organisers:Ikäinstituutti; Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry; Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulu; Stakes.

Lisätietoja Ikäinstituutin sivulta www.ikainst.fi josta löytyy tietoja myös muista syksyn tapahtumista.

http://www.ikainstit.fi