Päiväkävely kaikin puolin hyödyllistä

Liikunnalla on tietenkin monenlaisia hyödyllisiä vaikutuksia, usein kuitenkin ajatellaan näiden hyötyjen ilmaantuvan vasta hölkkäämisen tms. vaativamman liikunnan jälkeen. Sen, että jo tavallisella päiväkävelylläkin voidaan päästä hyviin tuloksiin osoittaa tutkimus Honolulusta.

Siinä seurattiin 707 miestä - iältään 61-81 vuotta - joiden päivittäinen kävelymäärä oli rekisteröity vv. 1980-82. Kaikki miehet olivat tupakoimattomia ja pystyivät liikkumaan päivittäin.

12 vuoden seurannan aikana miehistä kuoli 208. Kuolemanvaara seuranta-aikana oli lähes kaksinkertainen (41 %) niillä jotka kävelivät päivässä alle mailin (1,6 km) verrattuna niihin miehiin, jotka kävelivät yli 2 mailia eli 3,2 km (24 % kuoli seuranta-aikana). Tulos säilyi vaikka huomioon otettiin muu aktiivisuus ja muut riskitekijät.

Siispä lisäämään päivittäisen lenkin pituutta (talvikelillä liukuesteet kuntoon!)

New England Journal of Medicine, 8.1.1998