Kolesterolihiukkasten koko vaikuttaa pitkäikäisyyteen?

Pitkäikäisyyteen näyttää liittyvän sekä HDL-kolesteroli- (hyvä kolesteroli), että LDL-kolesteroli- (paha kolesteroli)hiukkasten suuri koko. Tulos saatiin kun vertailtiin keskimäärin 98 vuotiaita ja heidän jälkeläisiään kontrolleina olleisiin keskimäärin 68 vuotiaisiin. Tulos vaikuttaa loogiselta, sillä pienet kolesterolihiukkaset tunkeutuvat helpommin valtimonseinämään, ja tällaisia pieniä hiukkasia tavataan yleensä metabolisessa oireyhtymässä, joka lisää valtimotautien riskiä. Miehiä pitkäikäisemmillä naisilla on suuremmat kolesterolihiukkaset ja myös esim.liikunta ja statiinihoito suurentavat hiukkasten kokoa.

Barzilai ym. JAMA 2003, October 15, ss. 2030 http://www.jama.com