Kansainvälinen vaskulaaridementiakongressi Prahassa 23-26.10-2003

Järjestyksessä 3. verisuoniperäiseen dementiaan keskittyvä kongressi pidettiin viikko sitten Prahassa. Seuraavassa muutamia havaintoja:

- Pienten aivovaltimoiden muutokset saavat lisääntyvää huomiota dementian synnyssä: muutokset on usein helppo havaita magneettikuvauksella, niiden yhteys dementiaan voi kuitenkin olla vaikeasti tulkittava.

- Käsitykset dementian tärkeimmistä syistä ovat muuttumassa, ja ns. sekamuotoinen dementia (sekä Alzheimer että verisuoniperäisiä muutoksia) on saamassa lisääntyvää huomiota. Aiempi tiukka vastakkainasettelu - amyloidikertymät= Alzheimerin tauti, verisuonimuutokset = verisuoniperäinen dementia - on muuttumassa. Pitäisikö rajat poistaa?

- Myös taustasyihin löydetään uusia tekijöitä. Erityisesti kolesteroli-lipidimuutokset aivoissa ovat vilkkaan tutkimuksen kohteena. Tähän liittyvät myös havaitut mielenkiintoiset yhteydet Alzheimerin taudissa kertyvän A-beta proteiinin ja kolesterolin välillä. Kolesteroliaineenvaihdunnan tasapaino katsotaan olevan tärkeä hermosoluissa, ja sen järkkyminen johtaa neurodegeneraatioon. Statiinilääkkeet todennäköisesti vähentävät dementiariskiä mm. hajottamalla kolesterolirikkaita solukalvomuodostumia ja vaikuttamalla A-betan proteiinin aineenvaihduntaan, näin sen kertyminen vähenee. Lipideistä voi lukea lisää osoitteesta http://neurobiologyoflipids.org

- Myös infektioiden (erityisesti herpesvirukset) mahdollisista yhteyksistä dementiaan oli kongressissa oma sessio.

- Kongressissa saatiin myös uutta tietoa aiemmin tiukasti Alzheimer-lääkkeinä pidettyjen asetyylikoliininesteraasi -inhibiittorien edullisista vaikutuksista myös verisuoniperäisessä dementiassa. Näihin lääkkeisiin kuuluvasta galantamiinista esiteltiin kongressissa pitkäaikaisseurannan tuloksia. Niillä galantamiinia saaneilla, joilla oli verisuoniperäinen dementia, kognition huononeminen oli estynyt vielä 36 kk kohdalla. Alkuperäistä hoitovaihetta koskeva tutkimus on julkaistu Lancetissa viime vuonna (Erkinjuntti ym. Lancet 2002;359:1283-90)