Valtimotauti ja onnistunut vanheneminen

Ihminen on yhtä vanha kuin valtimonsa, sanotaan. Tähän sopii tutkimustulos, jonka mukaan jo oireetonkin valtimotauti nopeutti naisten vanhenemista 6.5 vuotta ja miesten 5.6 vuotta. Valtimotaudin kehittymistä pitäisi siis ehkäistä ja ajoissa. Toisen tutkimuksen mukaan kohonnut seerumin kolesterolipitoisuus, kohonnut verenpaine ja tupakointi selittää 80 % keski-ikäisten miesten sepelvaltimotaudista. Kaikkiin näihin riskitekijöihin voidaan vaikuttaa.

Newman ym. Arch Intern Med 2003, October 27 aa. 2315-22 ja Emberson ym. Eur Heart J 2003 October, ss. 1719-26