Aivoatrofia Alzheimerin taudissa

Lähtövaiheessa oireettomia mutta pääosin perinnöllistä Alzheimerin sairastavia seurattiin aivojen magneettitutkimuksella vuosittain. Aivoatrofiaa todettiin jo siinä vaiheessa kun dementia oli lievä (MMSE 23) ja atrofia lisääntyi kiihtyvästi taudin edetessä. Tutkijoiden mukaan tulokset kannustavat dementian varhaiseen diagnoosiin ja hoitoon.

Chan ym. Lancet October 4, 2003, ss. 1121-2 http://www.lancet.com