Kivun teemanumero

JAMA-lehden marraskuun 12 päivänä ilmestynyt numero on kivunhoidon teemanumero. Siinä raportoitiin mm. nivelrikkoa ja depressiota potevista yli 60 vuotiaista potilaista, joilla depression hoito (lääkehoito/psykoterapia) vähensi paitsi depressio-oireita, myös eri tavoin mitattua kipua ja kohensi elämänlaatua 12 kuukauden seurannassa (2003;290:2428-2429. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu.

Toisessa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin koksibi-tulehduskipulääkityksen tehoa polven tekonivelleikkauksen yhteydessä (JAMA. 2003;290:2411-2418). Vanhimmat potilaat olivat 77 vuotiaita. Lääkitys aloitettiin 24 tuntia ennen leikkausta ja sitä jatkettiin pienenevin annoksin vajaa 2 viikkoa leikkauksen jälkeen. Kontrollipotilaisiin verrattuna koksibihoito vähensi vahvempien opioidikipulääkkeiden tarvetta, kipua ja unihäiriöitä sekä kohensi polven liikkuvuutta leikkauksen jälkeen. Toisaalta koksibihoitoon ei liittynyt lisääntynyttä verenvuotoa leikkauksen yhteydessä.

JAMA 2003, November 12 http://www.jama.com