Katsaus depressiosta ja kivusta

Kirjallisuuskatsauksen mukaan kipu ja depressio esiintyvät usein yhdessä, ja kipu haittaa depression tunnistamista ja hoitoa. Kummatkin ruokkivat toisiaan ja vaikuttavat elimistössä samojen mekanismien kautta. Paremman lopputuloksen saavuttaminen edellyttää, että sekä kipu että depressio hoidetaan.

Bair ym. Arch Intern Med. 2003;163:2433-2445.