Masennuslääkkeiden käyttöperiaatteet

Kelan ja Lääkelaitoksen Kapselisarjassa on tänä syksynä ilmestynyt ajanmukaistettu laitos masennuslääkkeiden käytöstä. Kirjassa on myös vanhusten hoidosta lyhyt kappale. Siinä varoitetaan trisyklisten antidepressiivien, erityisesti amitriptyliinin käytöstä, etenkin niiden antikolinergisten sivuvaikutusten takia.

Jos tarvitaan rauhoittavaa vaikutusta suositellaan mianseriinia, mirtatsapiinia tai tratsodonia. Ei-rauhoittavista masennuslääkkeistä vanhuksilla kyseeseen tulevat uudemmat serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet kuten moklobemidi, venlaflaksiini ja milnasipraani

Vanhuksilla lääkkeiden suotuisat vaikutukset saattavat joskus näkyä vasta 4-8 viikon kuluttua. Masennuslääkkeitä käytettäessä on erityisesti vanhuksilla muistettava hyponatremian mahdollisuus

Kapseli 32. Masennuslääkkeet. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet. Kela ja Lääkelaitos 2003