Masennuksen hoito sydänpotilaalla

Masennusoireet ovat sydäninfarktin jälkeen varsin tavallisia myös iäkkäillä potilailla ja depressioon liittyy myös kuolemanvaaran lisääntyminen. Depressiota voidaan tarvittaessa hoitaa lääkityksellä, mutta näihin mahdollisesti sydänpotilailla liittyvistä riskeistä on epävarmuutta. Amerikkalaiset tutkijat vertailivat kahden masennuslääkkeen - vanhempiin ns. trisyklisiin antidepressiiveihin kuuluvan nortriptyliinin, ja uudempiin ns. serotoniinin takaisinoton estäjiin kuuluvan paroksetiinin - vaikutuksia sepelvaltimotautipotilailla.

Tutkimuksessa oli mukana 81 vaikeasta masennuksesta kärsivää sydänpotilasta, joita hoidettiin 6 viikkoa.

Masennus korjaantui 61 %:lla paroksetiinia saaneista ja 55 %:lla nortirptyliinia saaneista. Verenpaineessa ja sydämen johtumisessa ei todettu eroja ryhmien välillä. Sen sijaan sydämen rytmi kiihtyi nortriptyliinia saaneilla ja myös sydänperäisiä sivuvaikutuksia oli merkitsevästi enemmän tässä ryhmässä.

Tutkimus näyttää osoittaa ainakin paroksetiinin turvallisuuden sydänpotilailla. Siitä parantaako masennuksen hoito myös sydänpotilaan ennustetta, ei toistaiseksi ole näyttöä.

JAMA , January 28, 1998